Fasádní barvy

Základními typy jsou:  fasadní barvy

  • Silikonové (správněji akryl-silikové s kombinací akrylátového pojiva a silikonové emulze)
  • Silikátové (většinou založené na draselném vodním skle vhodné pro památkové objekty)
  • Vápenné barvy (používané především v památkové péči)

Jednotlivé typy však nemají z obecného hlediska stejné vlastnosti a tím ani stejné použití. K tomu,
abychom si uměli dobře vybrat, potřebujeme znát alespoň některé jejich základní fyzikální vlastnosti,
podle kterých je můžeme porovnávat.

Charakteristika jednotlivých druhů barev:

U všech v úvodu uvedených systémů, se kterými se na trhu běžně setkáváme, můžeme ve světle výše řečného a za předpokladu, že budeme uvažovat barvy vyrobené v určité obvyklé „poctivé“ kvalitě, vypíchnout určité přednosti i nedostatky. Rozeberme si stručně právě toto.

  • Akrylátové barvy jsou pojeny akrylátovými disperzemi, což předurčuje jejich dobrou mrazuvzdornost a nízkou nasákavost, nicméně difuzní odpor je vyšší než u ostatních systémů.
  • Silikonové barvy spojují do jisté míry přednosti předcházejících typů. Díky menšímu obsahu akrylátových disperzí mají mnohem nižší difuzní odpor a jejich velmi nízká nasákavost je zase zaručena vysoce hydrofobním silikonem. Mrazuvzdornost je také dobrá. Jejich podstatnou nevýhodou je cena. Pokud mají „poctivé“ složení jsou obvykle o 50–100 % dražší než barvy akrylátové.
  • Silikátové barvy mají oproti tomu výborný difuzní odpor, nicméně k snížení nasákavosti je nutné je vnitřně hydrofobizovat. Za tohoto předpokladu mají i dobrou mrazuvzdornost. Jejich nevýhodou jsou však vysoké nároky na přípravu a kvalitu podkladu, na dodržování technologie nanášení a zkušenost natěrače.

Zde je odkaz na barevné řešení fasád a interiérů

Aplikace COLORSTUDIO ON LINE pro snadnou vizualizaci fasády Vašeho domu.

 

Hlavní veličiny pro hodnocení barev:


Difuzní odpor (ekvivalentní difuzní tloušťka, difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy, propustnost pro vodní páru) je veličina, která je považována ne zcela oprávněně za alfu a omegu fasádní barvy.

Nejednotné postupy jejího měření, interpretace výsledků a opomíjení ostatních parametrů barvy, ji bohužel předurčily jako výborný nástroj pro obchodní strategii, nicméně jedná se pouze o jeden
parametr, podle něhož nelze v žádném případě hodnotit barvu jako celek. Pod termínem difuzní odpor chápeme většinou tloušťku vrstvy vzduchu, jejíž difuzní odpor je stejný, jaký má barva v zaschlém stavu při spotřebě předepsané výrobcem. Existuje hned několik norem, podle kterých difuzní odpor měřit, např. ČSN 73 2580, ČSN EN ISO 7783, u dovozových barev pak zejména DIN 52 615. Bohužel, výsledky zjištěné podle různých norem na jednom typu barvy nejsou stejné. Velmi důležité je, že ekvivalentní difuzní tloušťka závisí na tloušťce vrstvy barvy, při které je měřena (z praktického hlediska je důležité, jestli zkušební tělesa byla připravena předepsanou – reálnou spotřebou barvy, včetně případné penetrace).Jednoduše řečeno, prohlásím-li, že všechny barvy na českém trhu mají ekvivalentní difuzní tloušťku 0,2 m a neuvedu žádné další podrobnosti, je tento výrok pravdivý, protože existuje (alespoň teoreticky) tloušťka nátěru, pro kterou má každá barva na českém trhu právě tuto hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky. Jestliže u barvy typu A uvede výrobce difuzní tloušťku 0,1 m a druhý výrobce u barvy B hodnotu 0,2 m a není zohledněna metoda měření a tloušťka, při které se měřilo (nebo plošná spotřeba barvy), nemusí vůbec platit, že barva B má nižší propustnost pro vodní páru než barva A, může to být i naopak, a přitom oba výrobci mohou uvádět pravdivý údaj. Tyto věci je nutné mít při porovnávání jednotlivých barev na paměti. Podobně to však platí i u jiných vlastností. Nasákavost je vlastnost, která vyjadřuje schopnost nátěru přijímat vodu v kapalné formě. Jedná se tedy také o dosti podstatnou vlastnost. Způsobů jejího měření a vyjadřování je opět několik. Podobně jako u difuzního odporu jde také zde o co nejnižší hodnoty. Je však nutné si uvědomit, že zhlediska složení barev (zejména disperzních) se jedná o vlastnost, která jde svým principem v podstatě proti difuznímu odporu (snižováním nasákavosti u disperzní barvy dochází k zvyšování jejího difuzního odporu a naopak).


Některé vlastnosti fasádních barev.
O druzích fasádních barev a jejich vlastnostech už bylo publikováno mnoho článků, avšak ne vždy mají
čtenáři zcela jasnou představu, co přesně vyjadřují některé parametry, které tyto barvy charakterizují.
Nepřesná interpretace hodnot může vést ke zkreslení a někdy může být až zavádějící.
Soulad obou výše uvedených vlastností vyjadřuje tzv. Künzelův vztah, který je založen a logické úvaze, že barva bude schopna kvalitně plnit svoji funkci pouze za předpokladu, že množství vody, které může nátěrem projít v kapalném stavu, je menší než množství vody, které je schopno se skrz nátěr odpařit z podkladu. Kromě těchto vlastností je další důležitou vlastností životnost nátěru. Nemusí totiž nutně platit, že nátěr, který splní Künzelův vztah musí nutně mít dlouhou životnost a funkčnost. Investorovi jde pokud možno o co nejdelší zachování jednotné barevnosti, čistoty fasády apod. K postižení těchto vlastností jsou zapotřebí již náročnější a zdlouhavější zkoušky, eventuálně zkoušení nátěru v reálných podmínkách na tzv. veterostanicích. Výborné jsou testy urychleného stárnutí např. na QUV panelech, zkoušky otěruvzdornosti, odolnosti vůči teplotním šokům, hydrofobní účinnosti a mnoho dalších. Pro určité zjednodušení a rychlou orientaci existuje i zde jednoduchá zkouška, která se u fasádních nátěrů
standardně provádí a má relativně dobrou vypovídací schopnost. Jedná se o zkoušku mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Během testu je vzorek barvy nanesený na minerálním podkladu (většinou betonové dlaždici) střídavě vystavován působení –20 °C mrazu a +20 °C teplé vodní lázně. Tato zkouška se provádí minimálně na 15 takových cyklů, vydrží-li fasádní barva 25 cyklů, můžeme ji považovat za dobrou. Vyhodnocení se provádí zkouškou přídržnosti barvy k podkladu před zahájením a po mrazových cyklech. Ideální je, pokud přídržnost po zkoušce je vyšší než zhruba 70–80 % původní přídržnosti.Doufám, že tento velmi krátký pohled na některé elementární vlastnosti fasádních barev pomůže čtenáři nejen rozšířit teoretické znalosti, ale hlavně dopomůže ke kvalifikovanějšímu výběru fasádních barev.


Michael Koudelka

COLORMIX Ostrava

COLORMIX Ostrava

Kontakt pro zákazníky

Otevírací doba

Prodejna COLORMIX


PO-PÁ   7:00-16:00

SO         8:00-11:30

email: colormix@seznam.cz
telefon: +420 737 299 993

Adresa

COLORMIX Ostrava s.r.o.

ul. Slívova 634/173
Slezská Ostrava
710 00

Historie

Jsme rodinný podnik s 20 letou historií míchání a prodeje stavebních hmot. Časem jsme si vytvořili pověst nejlepšího koloristy barev na ostravsku a následně jsme rozšířili sortiment až do dnešních dnů. Kdy kromě barev nabízíme zateplovací systémy, sádrokartonové systémy, kamenný koberec na vodorovné i svislé povrchy, suché maltové směsi, reprofilační malty na betony, asfaltové pásy, tepelnou izolaci, nářadí pro stavebníky atd..

Provádíme kromě míchání omítek a barev i měření termokamerou, kalkulaci materiálů, závozy na stavby a poradní servis.

Colormix-firma

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

Stavebniny

COLORMIX Ostrava

prodejna: 737 299 993 colormix@seznam.cz
NastaveníReferenceKontakty